Idea i cel

Klub Dyrektorów Marketingu (KDM) został utworzony na bazie szerokiego zainteresowania konkursem reklamy Idea Awards, który jako jedyny nagradza marketerów za ich wkład w rozwój reklamy.

KDM to nieformalna organizacja skupiająca decydentów w zakresie marketingu. Klub ma na celu promowanie wysokich standardów i profesjonalizmu polskiego marketingu, budowanie wartości firmy, współpracę z profesjonalnymi organizacjami, edukację, wymianę doświadczeń w profesjonalnym gronie, organizację spotkań i konferencji branżowych, szkoleń. Wszystko w nawiązaniu do pierwszego w Polsce konkursu reklamy "Idea Awards" (istniejącego od 1991 roku) oraz portalu Idea Marketing, który w założeniach będzie płaszczyzną komunikacji ludzi marketingu oraz miejscem wymiany ich doświadczeń zawodowych.

Celem KDM jest działalność publiczna na rzecz budowania, promowania i propagowania wysokich standardów marketingu reklamy w Polsce. Chcemy pracować na rzecz podnoszenia świadomości przedsiębiorców w zakresie wykorzystywania roli marketingu i reklamy w kształtowaniu świadomości konsumentów jako legalnej informacji o ich produktach i usługach. Będziemy także chronić interesy menedżerów, w celu uzyskania poczucia bezpieczeństwa zawodowego - grupowego i indywidualnego. Pragniemy także dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem i działać na rzecz podnoszenia kwalifikacji kadr kierowniczych i menedżerskich w tym zakresie.

Klubowicze to głównie członkowie Kapituły i Jury konkursu Idea Awards, zrzeszającego od wielu lat czołowych przedstawicieli polskiego rynku reklamy.

Regularne spotkania członków Klubu mają na celu wymianę doświadczeń jak również nakreślenie kolejnych działań KDM w ciągle zmieniającej się dziedzinie gospodarki.

Jedną z wielu działalności Klubu są cykliczne spotkania w celu wymiany doświadczeń oraz poszerzenia znajomości w grupie osób o tych samych zainteresowaniach zawodowych. Podczas spotkań specjaliści z branży oraz kluczowi członkowie Klubu przekazują praktyczną wiedzę, którą dotąd dzielono się tylko na najbardziej ekskluzywnych szkoleniach i zamkniętych sesjach coachingowych.

Spotkania mają formułę paneli dyskusyjnych, podczas których każdy z uczestników może zabrać głos i podzielić się swoimi doświadczeniami zawodowymi.

Za wsparcie komunikacji marketingowej odpowiada agencja ABK Grupa, będąca również odpowiedzialna za działalność klubu, spełniając sugestie ich członków wyrażone w postaci wypełnionych ankiet.
Organizator
ABK Grupa ABK Sport
Partnerzy
Kompania Piwowarska
Muzeum Sportu i Turystyki
BiznasPolska.pl
Świat Elit
Klub Dyrektorów Marketingu został utworzony na bazie konkursu „Idea Awards”. W pierwszej kolejności zaproszenie do udziału zostało wysłane do jurorów konkursu oraz osób związanych z szeroko pojętym marketingiem.

KDM to nieformalna organizacja skupiająca osoby pracujące w działach marketingu wiodących przedsiębiorstw, zajmujących kluczowe stanowiska Dyrektorów Marketingu, Komunikacji Marketingowej, PR, Eventów i innych związanych z całokształtem działalności promocji i reklamy. Celem klubu jest skupienie osób o tych samych zainteresowaniach zawodowych, wymiana myśli, wiadomości, poznanie nowych osób, samokształcenie itp. Członkowie klubu nie wypełniają ankiet, nie ponoszą opłat członkowskich, nie mają obowiązków statutowych lecz znajdują się w elitarnym gronie osób kształtującym polską politykę reklamową i marketingową. Każdy wnosi do klubu swoją wiedzę i doświadczenia, którym jest gotów podzielić się z innymi.

Spotkania w ramach Klubu odbywają się cyklicznie, podczas których organizowane są wystąpienia wybranych osób na ustalone tematy kolejnych spotkań oraz prowadzona jest dyskusja pomiędzy uczestnikami.
ABK Grupa. Wszelkie prawa zastrzeżone.