Członkowstwo

W ramach KDM istnieje możliwość ubiegania się o następujące rodzaje członkostwa:
 • Członkostwo Zwyczajne,
 • Członkostwo Wspierające,
 • Członkostwo Honorowe.
Członkostwo Zwyczajne
Członkiem KDM, może zostać osoba fizyczna lub prawna spełniająca następujące kryteria:
 1. wypełniona aplikacja,
 2. zajmująca wysokie kierownicze stanowisko w dziale marketingu firmy, za wyjątkiem firm reklamowych i marketingowych,
 3. pozytywna decyzja Zarządu agencji ABK Grupa,
 4. podpisane oświadczenie o zapoznaniu się i zobowiązaniu do przestrzegania Kodeksu Etycznego KDM,
 5. wniesienie wpisowego i składki za jeden rok (12 miesięcy).
Członkostwo w Klubie Dyrektorów Marketingu jest odpłatne, co pozwala na utrzymanie wysokiego poziomu dyskusji merytorycznej i spotkań Klubu. Wszyscy Członkowie KDM mają możliwość wyboru planu opłat członkowskich w ramach poniższych pakietów:
 • Członkostwo Premium upoważniające do udziału we wszystkich spotkaniach KDM w okresie 12 miesięcy, składka roczna 999,00 pln,
 • Członkostwo Podstawowe upoważaniające do udziału w maksymalnie 6 spotkaniach KDM w okresie 12 miesięcy, składka roczna 699,00 pln,
 • udział w pojedynczym spotkaniu KDM, koszt jednorazowy 99,00 pln.
Kandydat zostaje przyjęty w poczet Członków KDM po otrzymaniu pisemnej decyzji agencji ABK Grupa i zapłaceniu rocznej składki członkowskiej. Opłata może być wniesiona przez firmę lub osobę wypełniającą aplikację. Agencja wystawia fakturę VAT.

Członkowie inicjatorzy KDM nie ponoszą opłaty członkowskiej za okres roku kalendarzowego 2012 i 2013.

Członkowstwo Wspierające
Członkiem Wspierającym KDM może zostać osoba fizyczna lub prawna, która jest zaangażowana w aktywne wykonywanie obowiązków w dziale marketingu, PR, corporate communication i innych działach związanych z promocja i marketingiem firmy. Członkiem wspierającym można zostać wyłącznie w przypadku jeżeli firma posiada już członkowstwo zwyczajne w KDM.

Członkowie wspierający wnoszą opłatę członkowską w wysokości jak członkowie zwyczajni.

Członkowstwo Honorowe
Członkostwo honorowe jest tytułem nadawanym przez KDM.

Członkiem Honorowym KDM może zostać jedynie osoba szczególnie zasłużona dla KDM, której godność tę nadaje Organizator, na wniosek członków zwyczajnych (podpisy minimum 10 osób).
Organizator
ABK Grupa ABK Sport
Partnerzy
Kompania Piwowarska
Muzeum Sportu i Turystyki
BiznasPolska.pl
Świat Elit
Klub Dyrektorów Marketingu został utworzony na bazie konkursu „Idea Awards”. W pierwszej kolejności zaproszenie do udziału zostało wysłane do jurorów konkursu oraz osób związanych z szeroko pojętym marketingiem.

KDM to nieformalna organizacja skupiająca osoby pracujące w działach marketingu wiodących przedsiębiorstw, zajmujących kluczowe stanowiska Dyrektorów Marketingu, Komunikacji Marketingowej, PR, Eventów i innych związanych z całokształtem działalności promocji i reklamy. Celem klubu jest skupienie osób o tych samych zainteresowaniach zawodowych, wymiana myśli, wiadomości, poznanie nowych osób, samokształcenie itp. Członkowie klubu nie wypełniają ankiet, nie ponoszą opłat członkowskich, nie mają obowiązków statutowych lecz znajdują się w elitarnym gronie osób kształtującym polską politykę reklamową i marketingową. Każdy wnosi do klubu swoją wiedzę i doświadczenia, którym jest gotów podzielić się z innymi.

Spotkania w ramach Klubu odbywają się cyklicznie, podczas których organizowane są wystąpienia wybranych osób na ustalone tematy kolejnych spotkań oraz prowadzona jest dyskusja pomiędzy uczestnikami.
ABK Grupa. Wszelkie prawa zastrzeżone.