Prawa i Obowiązki Członków

Członek Zwyczajny KDM ma prawo do:
 • posługiwania się tytułem „Członek Klubu Dyrektorów Marketingu",
 • używania loga i znaków graficznych KDM zgodnie z ustaleniami, tzn:
  • w czasie wystąpień publicznych,
  • w kontaktach z mediami,
  • w działaniach promujących własną działalność w zakresie KDM,
 • uczestnictwa w Zebraniach Członków KDM i brania udziału w istotnych decyzjach na temat działalności KDM,
 • czynnego i biernego prawa rekomendowania swoich kandydatów na członków KDM,
 • zgłaszania do organów KDM wniosków w sprawach związanych z jego działalnością i informacji o sposobie ich załatwienia,
 • inicjowania, uczestniczenia w spotkaniach, przedsięwzięciach, szkoleniach organizowanych przez KDM,
 • promocji i wsparcia przy poszukiwaniu projektów marketingowych,
 • wsparcia innych Członków KDM,
 • dostępu do bazy wiedzy i możliwości wymiany doświadczeń z innymi członkami KDM.
Członek Zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany:
 • brać czynny udział i/lub współdziałać w przedsięwzięciach organizowanych przez KDM,
 • przestrzegać postanowień KDM,
 • nie naruszać solidarności organizacyjnej KDM i dbać o jego dobre imię,
 • regularnie opłacać składki członkowskie oraz wywiązywać się z podjętych zobowiązań wobec KDM,
 • utrzymywać regularny kontakt osobisty i telekomunikacyjny ze KDM.
Członkowie Wspierający i Honorowi mają prawo uczestnictwa w pracach i przedsięwzięciach organizowanych przez KDM. Uczestniczą w spotkaniach KDM z głosem doradczym.
Organizator
ABK Grupa ABK Sport
Partnerzy
Kompania Piwowarska
Muzeum Sportu i Turystyki
BiznasPolska.pl
Świat Elit
Klub Dyrektorów Marketingu został utworzony na bazie konkursu „Idea Awards”. W pierwszej kolejności zaproszenie do udziału zostało wysłane do jurorów konkursu oraz osób związanych z szeroko pojętym marketingiem.

KDM to nieformalna organizacja skupiająca osoby pracujące w działach marketingu wiodących przedsiębiorstw, zajmujących kluczowe stanowiska Dyrektorów Marketingu, Komunikacji Marketingowej, PR, Eventów i innych związanych z całokształtem działalności promocji i reklamy. Celem klubu jest skupienie osób o tych samych zainteresowaniach zawodowych, wymiana myśli, wiadomości, poznanie nowych osób, samokształcenie itp. Członkowie klubu nie wypełniają ankiet, nie ponoszą opłat członkowskich, nie mają obowiązków statutowych lecz znajdują się w elitarnym gronie osób kształtującym polską politykę reklamową i marketingową. Każdy wnosi do klubu swoją wiedzę i doświadczenia, którym jest gotów podzielić się z innymi.

Spotkania w ramach Klubu odbywają się cyklicznie, podczas których organizowane są wystąpienia wybranych osób na ustalone tematy kolejnych spotkań oraz prowadzona jest dyskusja pomiędzy uczestnikami.
ABK Grupa. Wszelkie prawa zastrzeżone.